thiết bị

mạng

Mỗi người dùng GRR ít nhiều kinh nghiệm ít nhất một lần phải đối mặt với nhu cầu khôi phục dữ liệu từ đĩa cứng - do sự cố hệ thống hoặc một số phân vùng của nó. Để an tâm và bảo quản dữ liệu, nên sử dụng một trong các ứng dụng sao lưu.ĐọC Thêm »